اجرای تخصصی پیست اسکیت ورزشگاه اراک

تماس با ما

آدرس: تهران خیابان جنت آباد شمالی پلاک ۳۰۰ واحد ۲

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۷۷۹۳۴ – ۰۲۱۴۴۴۷۴۴۴۰

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۵۸۶۳۷۱ – ۰۹۱۲۱۳۵۱۳۵۸۱

 negin.pooshesh@gmail.com :پست الکترونیک