سیاه و سفید

 

رنگهای سیاه و سفیدی  که می توانید برای کفسازی یا طراحی در کف انتخاب کنید را میتوانید از میان رنگهای زیر برگزینید