قرمز

 

رنگهای قرمز  که می توانید برای کفسازی یا طراحی در کف انتخاب کنید را میتوانید از میان رنگهای زیر برگزینید

Slide RAL 3000 Flame red
RAL 3001 Signal red
RAL 3002
Carmine red
RAL 3003 Ruby red
RAL 3004 Purple red
RAL 3005
Wine red
RAL 3007 Black red
RAL 3009 Oxide red
RAL 3011 Brown red
RAL 3012 Beige red
RAL 3013 Tomato red
RAL 3014 Antique pink
RAL 3015 Light pink
RAL 3016 Coral red
RAL 3017 Rose RAL 3027 Raspberry red
RAL 3028 Pure red
RAL 3031 Orient red
RAL 3032 Pearl ruby red
RAL 3033 Pearl pink
RAL 3018 Strawberry red
RAL 3020 Traffic red
RAL 3022 Salmon pink
RAL 3024 Luminous red
RAL 3026 Luminous