بنفش

 

رنگهای بنفش  که می توانید برای کفسازی یا طراحی در کف انتخاب کنید را میتوانید از میان رنگهای زیر برگزینید

Slide RAL 4002 Red violet
RAL 4003 Heather violet
RAL 4004 Claret violet
RAL 4005 Blue lilac
RAL 4010 Telemagenta
RAL 4009 Pastel violet
RAL 4008 Signal violet
RAL 4007 Purple violet
RAL 4006 Traffic purple
RAL 4012 Pearl black berry
RAL 4011 Pearl violet
RAL 4001 Red lilac