سیاه و سفید

 

رنگهای سیاه و سفیدی  که می توانید برای کفسازی یا طراحی در کف انتخاب کنید را میتوانید از میان رنگهای زیر برگزینید

Slide RAL 9001 Cream
RAL 9002 Grey white
RAL 9003
Signal white
RAL 9004 Signal black
RAL 9005 Jet black
RAL 9006
White aluminium
RAL 9007 Grey aluminium
RAL 9010 Pure white
RAL 9011 Graphite black
RAL 9016
Traffic white
RAL 9017
Traffic black
RAL 9018

Papyrus white
RAL 9022 Chocolate brown
RAL 9023 Pearl dark grey