قهوه ای

 

رنگهای قهوه ای  که می توانید برای کفسازی یا طراحی در کف انتخاب کنید را میتوانید از میان رنگهای زیر برگزینید

Slide RAL 8000 Green brown
RAL 8001 Ochre brown
RAL 8002
Signal brown
RAL 8003 Clay brown
RAL 8004 Copper brown
RAL 8007
Fawn brown
RAL 8008 Olive brown
RAL 8011 Nut brown
RAL 8012 Red brown
RAL 8014
Sepia brown
RAL 8015 Chestnut brown
RAL 8016
Mahogany brown
RAL 8017 Chocolate brown
RAL 8019 Grey brown
RAL 8022 Black brown
RAL 8023 Orange brown
RAL 8024 Beige brown
RAL 8025
Pale brown
RAL 8028 Terra brown
RAL 8029 Pearl copper